Om oss


FRG - Professionella frivilliga


En stor industribrand bryter ut. Hela samhället påverkas. Det finns risk för att farliga föroreningar kan spridas i luften om släckningsarbetet misslyckas. Det är ett besvärligt läge och räddningstjänsten arbetar för fullt. Vädret är kylslaget och en del snö har fallit. Brandmännen får slita hårt med de tunga vattenslangarna. Men de har hjälp att vänta. Fem frivilliga kommer till undsättning.


De hjälper till med att flytta slangar, informera allmänheten om läget och fixa värmande fika till brandmännen. De frivilliga arbetar effektivt och vet vad de ska göra för att underlätta. För brandmännen innebär det att släckningsarbetet går smidigare och att den farliga branden kan stoppas, innan den hinner ställa till ännu mer skada.
Skulle en av de frivilliga kunna vara du?


De frivilliga som hjälper till vid branden är personer ur FRG - Frivilliga Resursgruppen. De kommer från olika frivilligorganisationer och är utbildade för att kunna rycka in när samhällets resurser behöver stöd. Man känner igen personer ur FRG på deras karaktäristiska väst i blått och gult.


Frivilliga Resursgruppen finns i många av landets kommuner och består av människor från alla samhällsgrupper och yrken. Det spelar ingen roll om du är börsmäklare eller arbetar i butik har du en passion för att vårt samhälle ska fungera även vid en kris kan du vara med i FRG.
Förutom bränder kan det handla om översvämningar, föroreningar i dricksvattnet på orten, långvariga elavbrott eller att något annat krisläge inträffar. Det kan handla om att hjälpa till med information, evakuering, administration och andra praktiska arbetsuppgifter.


FRG möter människor i kris och består av professionella frivilliga.
Alla har rekryterats för att de har personliga förutsättningar, erfarenhet eller utbildning för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Staten ger ekonomiskt stöd till utbildningen, som genomförs i Civilförsvarsförbundets regi. Här får du lära dig allt från hur man möter människor i kris till första hjälpen och hjärt-lungräddning. Civilförsvarsförbundets värdegrund:


* Meningsfullhet
* Säkerhet
* Kunskap
* Hopp
* Ansvar
* Mod
* Respekt
* Omtanke


Vår definition av respektive punkt hittar du på
Civilförsvarsförbundets hemsida
Vår uppgift


Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för FRG. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. FRG från flera kommuner kan också samverka vid händelser som korsar kommungränser. En FRG består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.


Intresserad? Börja med att göra en intresseanmälan för FRG.


20200321_132419
5
20201015_193148
20201015_195026
frgbil
fritsla2
krisb1
krisb3


Vad skulle du göra?


Någon gång händer det. Frågan är bara när. Elen försvinner. Ingen vet hur länge. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Är du beredd? Visste du att en vuxens dagsbehov av vatten är cirka 2-3 liter? Har du funderat på vilken mat som är energirik och kan förvaras i rumstemperatur under lång tid? Klarar du dig vid en kris? Om en kris inträffar är det viktigt att ha tänkt på vissa saker i förväg. Sex av tio privatpersoner anser att de själva har ett stort ansvar för att klara sig själva vid en samhällsstörning.


Skaffa dig en krislåda. Fundera själv, eller tillsammans med familjen, på hur grundbehoven går att lösa under en samhällsstörning. Det finns också andra saker att tänka på för att tillvaron skall bli bekväm. Exempelvis belysning, hygien, toalett, ett husapotek och enklare underhållning. Köp in saker du inte redan har hemma för att lösa de olika utmaningar som uppstår vid samhällsstörningen. Det som inte redan används i vardagen rekommenderar vi att du stoppar i en krislåda. Det kan vara en plastlåda, ett särskilt skåp eller en väska som inte längre används.


Hjälp oss göra samhället starkare. Prata med din familj, dina vänner och arbetskollegor och fråga dem hur de förberett sig på samhällsstörningar. Om många är förberedda och under krisen klarar sin egen vardag, ju mer resurser kan samhället lägga på de mest utsatta - de som är beroende av hjälp.