Länkar och viktiga telefonnummer


Viktiga telefonnummer


☎ 112 - SOS vid nödsituation, här nås även socialjouren


☎ 113 13 - Information vid olyckor och kriser
               (Du kan även här lämna information)


☎ 114 14 - Polisen vid ej akuta händelser


☎ 010-456 6700 - Giftinformationscentralen 
                               vid akut  ring 112 & begär giftinformation


☎ 116 000 - Anmälan om försvunnet barn, internationellt
                    nummer för hela EU


☎ 1177 - Vårdguiden


☎ 0320 351 51 - Kvinnojouren i Mark


☎ 0320 21 70 00 - Marks komun