Vill du bli en av oss?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig


Som medlem i FRG får du
följande kostnadsfria utbildning

Grundutbildning FRG (33 timmar fördelat på följande moment)

 • Vår sårbarhet och våra möjligheter
  - Hot och risker i samhället inklusive olycks- och skadebilden
  - Människans grundbehov och hur man tillgodoser dem i  utsatta lägen
  - Samhällets resurser

 • Kommunkunskap
  - Samhällets krishanteringssystem
  - Kommunens organisation med tyngdpunkt på vad som gäller vid kriser
  - Risk- och sårbarhetsanalysens slutsatser
  - Samverkan med trossamfunden och andra ideella organisationer

 • Den Frivilliga Resursgruppen
  - FRG:s uppgifter
  - FRG:s organisation.
  - Avtalet med kommunen
  - Ev utrustning
  - Resursregistret "arcMember"
  - Egenkontroll/kvalitetssäkring

 • Information vid kriser
  - Kommunens informationsberedskap
  - Kravet på information vid olyckor och kriser
  - Trovärdighet
  - Ansvaret för kontakter med press och annan media

 • Att möta människor i kris
  - Traumatiska händelser och våra reaktioner
  - Krisstöd Mark (f.d. POSOM) uppgifter
  - Medmänskligt stöd

 • Första hjälpen med HLR

 • Livsmedelshantering
  Hur FRG kan medverka till att livsmedelshygien tillgodoses.

 • Stabstjänst
  Hur FRG kan stödja den kommunala krishanteringsorganisationen genom att ta emot,
  organisera och genomföra tilldelade arbetsuppgifter.

 • 30-minutersmetoden
  Hur man tar emot och organiserar spontant frivilliga.

 • Kommunspecifik utbildning
  Genomgång av kommunspecifika arbetsuppgifter för FRG.
   


FRG:s arbetsområden i  kommunerna

 • Information och kommunikation

 • krisledning och stabsarbete

 • medmänskligt stöd

 • logistik och bemanning

 • servicetjänster som evakuering, transporter och förnödenheter

 • första hjälpen inklusive HLR, hjärt-lungräddning.


 
e-post
telefon
 
 
 
 
 
 
 
Ja
 
Ledarskap
Krishantering
Basal första hjälpen
HLR
Läkare / SSK
Radiokommunikation
 
AM
A1
A2
A
B
BE
C1
C
C1E
CE
D
D1E
DE
 
 

För att bli medlem i FRG behöver du vara


😎 Medlem i någon av de 18 Frivilliga försvarsorganisationerna


😎 Myndig (Är du 16-18 år kan du vara med om kommunen
       och vårdnadshavarna godkänner det)


😎 Villig att satsa din tid.